Všeobecné obchodní podmínky - MALOOBCHOD

 

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují obchodní vztah mezi prodávajícím, kterým je společnost IRIMON, spol. s r.o. se sídlem Praha 14, Rožmberská 1272, IČ: 25633295, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C, vložka 56560 (dále jen „Prodávající”) a zákazníkem – maloodběratelem bez uzavřené Rámcové kupní smlouvy (dále jen RKS), nakupujícím osobně v provozovně prodávajícího nebo prostřednictvím maloobchodního internetového obchodu (dále jen „Kupující”).
Kupujícím může být v případě maloobchodního prodeje jak konečný Spotřebitel, tak i fyzická osoba či firma s přiděleným IČ - Podnikatel, bez uzavřené RKS s prodávajícím.
Spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s fy IRIMON, spol. s r.o. nebo s ní jinak jedná.
Podnikatel je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považován mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.
Další informace o prodávajícím jsou uvedeny na webových stránkách www.irimon.cz
Všeobecné obchodní podmínky společnosti IRIMON, spol. s r.o. jsou stanoveny v souladu s právním řádem České republiky a řídí se příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, zákona č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
Tyto všeobecné obchodní podmínky se NEVZTAHUJÍ na nákup zboží prostřednictvím velkoobchodního objednávkového on-line systému (velkoobchodního e-shopu) společnosti IRIMON, spol. s r.o., určeného výhradně pro stálé obchodní partnery a instalační firmy s uzavřenou RKS, kde platí Všeobecné obchodní podmínky – VELKOOBCHOD a ujednání uvedená v RKS, sjednaná mezi kupujícím a prodávajícím.

 

II. OBCHODNÍ MÍSTO

Místem pro uskutečnění obchodu je adresa prodejny prodávajícího, kde se realizuje zpracování objednávek od kupujícího, výdej zboží a úhrada kupní ceny při osobním odběru zboží. U zboží dodávaného zákazníkům na jejich adresu je místem uskutečnění obchodu adresa kupujícího, uvedená v objednávkách kupujícím jako dodací adresa.

Provozovna prodávajícího:
IRIMON, spol. s r.o.
Rožmberská 1272, Praha 14, 198 00
Otevírací doba prodejny: Po – Pá 8:00 - 16:30 hod.
Provozovna slouží pouze k odběru zboží a platbám, veškeré konzultace probíhají pouze elektronicky.
Objednávky přes internetový obchod: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Příjem objednávek pro expedici do druhého pracovního dne po ČR: dle vytížení až do 15:00 hodin
tel.: 281 868 181, 281 862 206,
e-mail: irimon@irimon.cz, objednavky-MO@irimon.cz,
www.irimon.cz
Internetový obchod prodávajícího: www.maloobchod.irimon.cz

 

III. PŘEDMĚT KOUPĚ

 1. Předmětem koupě mohou být produkty (zboží) i poskytovaný zprostředkovaný nebo vlastní servis (služby), které jsou prodávajícím veřejně nabízeny ke koupi. Ve všech případech se za předmět koupě považuje obchodní zboží, výrobek či nabízená služba, která je výslovně uvedená v objednávce a následně pak na prodejním dokladu, vystaveném kupujícímu.
 2. Seznam zboží na webových stránkách prodávajícího www.maloobchod.irimon.cz je maloobchodním katalogem běžně dodávaného zboží.
 3. U každé položky je vždy vyznačena její dostupnost, cena (viz dále), popis zboží, fotografie a další informace potřebné pro výběr produktu kupujícím.
 4. Váhy, rozměry, kapacita, ceny, výkony a ostatní údaje obsažené na internetových stránkách, v katalozích, prospektech a jiných tiskovinách prodávajícího jsou nezávaznými údaji, pokud nebyly v objednávce výslovně uvedeny jako závazné a pokud nebyly v prodejním dokladu či přiloženém návodu na použití či předávacím protokolu výslovně specifikovány.
 5. Prodávající nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek uvedených v elektronickém katalogu.
 6. Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce fy IRIMON, spol. s r.o., nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log, aj. fy IRIMON, spol. s r.o. nebo smluvních partnerů, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.
 7. Prodávající odevzdá Kupujícímu předmět koupě v ujednaném množství, jakosti a provedení.

 

IV. KUPNÍ CENA

 1. Maloobchodní ceny MC a M1 (dle čl.IV, bodů 2.a 3.) nabízeného zboží, jsou stanoveny včetně DPH.
 2. Ceny zboží prodejna (MC):
  V případě nákupu zboží objednávaného telefonicky, e-mailem nebo osobně na adrese provozovny prodávajícího, platí pro uzavření obchodu doporučená maloobchodní cena MC vč. DPH. V uvedených cenách jsou zahrnuté veškeré poplatky (např. recyklační příspěvek) a spotřební daně, jedná-li se o zboží či služby, jejichž prodej vyžaduje účtování těchto poplatků zákony ČR.
 3. Ceny zboží e-shop (M1): 
  Pro objednávky zaslané prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího jsou při fakturaci používány internetové maloobchodní ceny M1 vč. DPH nebo ceny akční či doprodejové, které jsou obvykle oproti cenám v kamenné prodejně prodávajícího sníženy u zboží o uvedenou slevu. Tuto slevu NENÍ možné aplikovat na objednávky zaslané jiným způsobem než prostřednictvím maloobchodního e-shopu.
 4. Ceny zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány v nabídce internetového obchodu prodávajícího a jsou platné v době odeslání objednávky prodávajícímu.
 5. MO objednávka nemá minimální limit pro velikost objednávky.
 6. Recyklační příspěvek je součástí kupní ceny. U zboží, u kterého platí povinnost tento poplatek odvádět, je uveden na fakturách odděleně od prodejní ceny zařízení. Výjimkou jsou baterie, u kterých je oddělené uvádění recyklačního příspěvek zakázané.
 7. Seznam sběrných míst pro likvidaci elektroodpadu naleznete na https://www.rema.cloud/sberna-mista/ . Na těchto odběrných místech může koncový zákazník elektroodpad zdarma odevzdat k likvidaci.

 

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY

 1. Kupní cenu za objednané zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
  • v hotovosti při osobním odběru v kamenné prodejně prodávajícího,
  • platební kartou při osobním odběru v kamenné prodejně prodávajícího,
  • platební kartou on-line při objednání zboží na eshopu,
  • na dobírku částku za zboží a případné přepravní náklady uhradíte přepravci v hotovosti nebo platební kartou (umožňují-li to podmínky smluvního přepravce prodávajícího) v místě, které jste v objednávce uvedli jako dodací adresu. Při platbě dobírkou je vždy účtováno kromě případných přepravních nákladů také doběrečné ve výši 0,- Kč vč. DPH bez ohledu na výši objednávky. Tento způsob platby nelze využít pro nákup elektronických licencí Hydrawise.
  • předem převodem na účet prodávajícího. Bankovní převod a připsání částky na účet prodávajícího může trvat 1 - 3 dnů. Po připsání celkové částky na účet prodávajícího, bude skladové zboží odesláno nebo připraveno k osobnímu odběru. Zboží bude rezervováno po dobu deseti (10) dní. Nebude-li celková částka do této doby připsána na účet prodávajícího a nedomluví-li se kupující s prodávajícím jinak, bude objednávka po této době stornována bez předchozího upozornění. Platba předem převodem je možná pouze u objednávek nad 1000,- Kč vč. DPH.
 2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s dodáním zboží a případné doběrečné ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
 3. V případě platby v hotovosti či na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží.
 4. V případě bezhotovostní platby předem převodem je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží s uvedením variabilního symbolu platby (číslo faktury). V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

 

VI. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 1. Kupující má možnost objednat zboží a platně uzavřít kupní smlouvu několika způsoby:
  • osobně v kamenné prodejně prodávajícího v její běžné otevírací době,
  • prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího www.maloobchod.irimon.cz,
  • telefonicky nebo e-mailem.
 2. Jakákoliv výše zmíněná forma objednávky je považována za platnou a je závazná. Kupující je povinen vždy poskytnout prodávajícímu v objednávce nezbytné údaje potřebné k úspěšnému splnění objednávky (tj. určení způsobu dodání, jméno a příjmení, doručovací adresa, fakturační údaje atd.).
 3. Převzetí zboží kupujícím od prodávajícího, jakož i závazná objednávka potvrzená prodávajícím, platí jako uznání a uzavření kupní smlouvy dle těchto obchodních podmínek a kupující souhlasí s obchodními podmínkami ve znění platném v okamžiku uzavření kupní smlouvy.
 4. Kupující i prodávající mohou bez udání důvodu zrušit objednávku kupujícího až do potvrzení objednávky prodávajícím. Pokud zruší objednávku prodávající, zpravidla uvede důvod, proč není možné objednávku potvrdit. Zrušení objednávky po okamžiku uzavření kupní smlouvy je možné jen po předchozí dohodě prodávajícího a kupujícího a za podmínek, které si vzájemně sjednají.
 5. V případě, že se jedná o speciální zboží na objednávku nebo zboží, které není na skladě, může být před přijetím objednávky prodávajícím požadována úhrada zálohy.

 

VII. DODÁNÍ ZBOŽÍ – OSOBNÍ ODBĚR

 1. Objednané zboží je možné kupujícím vyzvednout po potvrzení objednávky a vyskladnění zboží prodávajícím na adrese prodejny prodávajícího v její běžné otevírací době.
 2. Při osobním odběru je zákazníkovi účtován poplatek 0 kč vč. DPH u objednávek v hodnotě do 1 000 kč vč DPH.
 3. Při předávání zboží pracovníkem skladu prodávajícího bude po kupujícím vyžadováno předložení dokladu o zaplacení.
 4. Po převzetí zboží zákazník svým podpisem na dodacím listu nebo na zjednodušeném daňovém dokladu (sloužícím zároveň jako dodací list) stvrdí bezchybnost a kompletnost dodávky prodávajícímu dodaného zboží.
 5. Zboží může převzít třetí osoba předem udaná kupujícím. Tato osoba se musí dostatečně identifikovat a prokázat platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem.
 6. Při osobním odběru bude zboží rezervováno deset (10) dnů od data předpokládaného odběru, uvedeného kupujícím v objednávce.
 7. Nedomluví-li se kupující s prodávajícím jinak, bude objednávka po této době stornována bez předchozího upozornění.

 

VIII. DODÁNÍ ZBOŽÍ – přepravní službou

 1. V případě požadavku na dodání zboží na adresu uvedenou v objednávce kupujícího, je zboží prodávajícím dodáno obvykle do druhého dne po celé ČR (při objednávce do 12 hod dne předešlého). Prodávající vynaloží přiměřené úsilí, aby zásilka byla doručena v souladu s předchozí větou. Prodávající však neodpovídá za škody, které následně vzniknou kupujícímu z důvodu nedodržení výše uvedené orientační lhůty.
 2. Pro doručení zboží na požadovanou adresu, má kupující možnost využít některou z prodávajícím nabízených variant dopravy zboží po ČR (ceny viz Dodací podmínky - MALOOBCHOD):
  • přepravní službou po ČR bez telefonické avizace – dodání zboží obvykle 1 - 2 dny
  • přepravní službou po ČR s telefonickou avizací – dodání zboží obvykle 1 - 2 dny
  • doprava po Praze kurýrní službou (pouze pro PSČ 1xx xx) - dodání zboží tentýž pracovní den
 3. Přepravce zboží určuje vždy prodávající. V případě, že je přepravce zboží smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady vyplývající ze zvoleného druhu přepravní služby.
 4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
 5. Pokud je zásilka poškozena, je nutné s přepravcem sepsat škodní protokol a elektronickou poštou na e-mailovou adresu reklamace-online@irimon.cz či poštou prodávajícímu na adresu prodejny, zaslat kopii reklamačního zápisu vystavenou na místě přepravcem, nejlépe doplněnou o fotografie poškozené zásilky.
 6. Podpisem dodacího listu přepravci kupující stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl neporušen. Na pozdější reklamace mechanického poškození výrobku nebude brán zřetel s ohledem na přepravní podmínky přepravce.
 7. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží jakožto i ceny přepravy zboží upravují Dodací podmínky - MALOOBCHOD prodávajícího umístěné na www.maloobchod.irimon.cz.

 

IX. BALENÍ ZBOŽÍ A NAKLÁDÁNÍ S OBALY

 1. Prodávající bude dodávat zboží zabalené v papírových kartonech (především v případě zasílání kusových zásilek na adresu kupujícího) nebo zabalené do fólie (s výjimkou PE-potrubí, ventilových šachtic a dalšího rozměrného zboží, které je obvykle dodáváno volně). Podrobnější podmínky o balení zboží jsou uvedeny na webových stránkách prodávajícího.
 2. Prodávající, ve smyslu zákona č.62/2014 Sb. O obalech a zákona č 184/2014 Sb. O odpadech, ve znění pozdějších předpisů, je po předběžné dohodě s kupujícím připraven odebrat použité obaly od jím dodaných výrobků a elektroodpady z jím dodaných spotřebičů a zajistí jejich ekologickou likvidaci. Prodávající je zařazen do programu ekologické likvidace REMA a EKO-KOM a poplatky vyplývající z ekologické likvidace jsou zahrnuty do ceny zboží, na něž se vztahují.

 

X. NÁVODY

Papírové návody již nadále nepřikládáme automaticky ke všem dodávaným produktům a ani je neplánujeme opět zavádět v souladu s veškerými ustanoveními. Naopak tuto formu návodu stále více a více omezujeme. Papírové návody jsou k dispozici pouze u části produktů, kde uznáváme za nezbytně nutné. To se však již postupně mění a přecházíme i zde na návody v elektronické podobě. Návody u námi dovážených produktů již v papírově formě nenabízíme, ani je dodatečně hromadně netiskneme k výrobkům z důvodů uvedených níže.

Toto jsou naše praktické, ekologické i ekonomické důvody:

 1. Můžeme návody neustále aktualizovat, vylepšovat, doplňovat jejich obsah a přidávat do nich stále nové doplňující informace a doporučení pro montáž a provoz.
 2. Veškeré návody ve formátu PDF jsou zákazníkům trvale k dispozici on-line, kde si je mohou kdykoliv bezplatně stáhnout či prohlédnout.
 3. V případě ztráty návodu nebo potřeby více kopií si jej může klient jednoduše vytisknout.
 4. Ze všech racionálních důvodů proč pracovat pouze s elektronickými návody zmiňujeme i rovinu ekologickou, na které si naše společnost, jako držitel certifikátu "IRIMON - zelená firma" velmi zakládáme. Všemi organizačními opatřeními jsme omezili produkci mnoha tun papírových či plastových odpadů, snažíme se minimalizovat vznik jakýchkoliv odpadů. Aktivně přispíváme do systému Ekokom, REMA a mnoha dalších. Navíc provozujeme a našim klientům nabízíme i sběrné místo na elektroodpady, baterie, papír a plasty. Díky našemu zodpovědnému přístupu tak ročně vyprodukujeme o mnoho tun méně odpadů a u všech recyklovatelných odpadů od klientů či dodavatelů navíc dokážeme zajistit jejich druhotné zpracování a využití.
 5. Papírové návody jsou již minulostí.

Odkazy na získání přístupu k elektronickým návodům zasíláme všem zákazníkům automaticky společně s fakturou. K návodům má přístup jak registrovaný tak i neregistrovaný zákazník na www.irimon.cz/navody, kde jsou přehledně a online 24 hodin denně.

 

XI. ZÁRUČNÍ A REKLAMAČNÍ PODMÍNKY

 1. Záruční doba začíná běžet dnem prodeje zboží, uvedeném na záručním listu či prodejním dokladu.
 2. Záruční doba je uvedena u každého zboží v jeho popisu v elektronickém katalogu prodávajícího. Standardně je stanovena na 24 měsíců bez ohledu na to, zda kupující nakupuje „na IČO“ nebo jako konečný spotřebitel.
 3. Pokud k danému výrobku existuje záruční list, pak je vystaven v den prodeje zboží. V případě, že záruční list neexistuje, slouží jako záruční list daňový doklad.
 4. Při reklamaci zakoupeného zboží je nutné, aby kupující prodávajícímu předložil doklady (prodejní doklad nebo záruční list) k dodanému zboží a dostatečně popsal reklamovanou závadu.
 5. Lhůta pro vyřízení reklamace je dle zákona O ochraně spotřebitele č. 634/1992 Sb. třicetidenní (30).
 6. Přesné postupy a podmínky reklamace udává Reklamační řád a Záruční podmínky - MALOOBCHOD umístěné na www.maloobchod.irimon.cz.

 

XII. NABYTÍ VLASTNICKÉHO PRÁVA

 1. Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo k věci do okamžiku úplného zaplacení kupní ceny prodávajícímu, včetně souvisejících poplatků mezi stranami sjednaných či vyplývajících z právních předpisů, následně vlastnické právo přechází na kupujícího.
 2. Odpovědnost za případné způsobené škody na zboží přechází na kupujícího v okamžiku převzetí zboží kupujícím nebo jím pověřenou osobou na sjednaném místě. Při osobním odběru se tím rozumí sklad prodávajícího, při doručení přepravní službou místo, uvedené v objednávce jako dodací adresa.

 

XIII. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY – zboží zakoupené prostřednictvím komunikačních prostředků na dálku (E-shop, e-mail, telefon…)

 1. Kupující má nárok, v případě objednávky zboží zaslané prostřednictvím komunikačních prostředků na dálku, na vrácení zakoupeného zboží bez udání důvodu a to za níže uvedených podmínek.
 2. Kupující bere na vědomí, že dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího.
 3. Nejedná-li se o případ zboží upraveného podle přání kupujícího či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) kalendářních dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu doručeno do čtrnácti (14) kalendářních dnů od převzetí zboží.
 4. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího (objednávky-MO@irimon.cz) ve formátu:
  "Žádám o jednostranné odstoupení od smlouvy ze dne DD.MM.RRRR č. (číslo faktury) a žádám o vrácení uhrazené částky za zboží na účet číslo:......... /." Datum a podpis kupujícího. Dále je možné odstoupení od smlouvy sdělit prodávajícímu osobně, pomocí telefonu, sms a dalších prostředků elektronické komunikace jako je whatsapp, facebook apod.
 5. V případě odstoupení od smlouvy dle těchto obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) kalendářních dnů od odeslání odstoupení od smlouvy prodávajícímu a to na náklady kupujícího.
 6. Zboží odeslané prodávajícímu zpět na dobírku nebude prodávajícím převzato.
 7. Ve lhůtě patnácti (15) kalendářních dnů od vrácení zboží kupujícím je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno.
 8. V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající kupní cenu kupujícímu do deseti (10) kalendářních dnů od skončení lhůty na přezkoumání zboží, nejpozději však do třiceti (30) kalendářních dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy kupujícímu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit kupní cenu v hotovosti již při vrácení zboží kupujícím.

 

XIV. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY – zboží ZAKOUPENÉ v prodejně

 1. Při nákupu zboží v prodejně prodávajícího nemá kupující ze zákona nárok na odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodu v případě, že mu produkt zakoupený v naší prodejně nevyhovuje nebo ho nechce. V rámci dobrých obchodních vztahů však tuto možnost (do 14 kalendářních dnů o převzetí zboží) nabízíme.
 2. Při uplatnění tohoto nároku, bude kupujícímu účtován při vystavení opravného daňového dokladu administrační poplatek 100 Kč bez DPH. Tento administrační poplatek nebude účtován v případě požadavku na vrácení zboží, které bylo chybně dodáno ze strany prodávajícího.
 3. Možnost vrácení zboží zakoupeného v prodejně se netýká zboží prodávaného v metráži (kabely, potrubí všech typů apod.) a to ani v případě vrácení celého balení.

 

XV. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY – VŠEOBECNĚ (PLATÍ PRO ZBOŽÍ ZAKOUPENÉ V PRODEJNĚ NEBO POMOCÍ KOMUNIKAČNÍCH PROSTŘEDKŮ NA DÁLKU)

 1. Zboží, u něhož zákazník požaduje vrácení plné kupní ceny, snížené (v případě zakoupení na prodejně) pouze o administrativní poplatek, musí být prodávajícímu vráceno s kopií prodejního dokladu, musí být zcela čisté, nepoškozené, nepoužité, zabalené nejlépe v nepoškozeném původním obalu a zcela kompletní.
 2. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
 3. V případě nesouhlasu zákazníka s navrženou výkupní cenou za opotřebené zboží si prodávající vyhrazuje právo odmítnout vystavení opravného daňového dokladu (dobropisu) a nepřijmout vracené zboží zpět.
 4. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je spolu se zbožím povinen prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.
 5. Opravný daňový doklad (dobropis) je možné vystavit pouze za předpokladu předložení originálu nebo kopie původní faktury, prokazující nákup tohoto zboží.
 6. Doporučujeme pro urychlení vyřízení odstoupení, zboží doručit na adresu prodávajícího spolu s přiloženým průvodním dopisem a kopií původní faktury a uvedením zda má být zaslána dobropisovaná částka na bankovní účet nebo, zdali částka bude vyplacena v hotovosti.
 7. Vrácení elektronické licence Hydrawise je možné pouze v případě neaktivované licence. Aktivací licence dojde k jejímu nezvratnému navázání na Hydrawise účet, licence je od tohoto okamžiku „spotřebována“ a nelze vrátit.

 

XVI. UŽIVATELSKÝ ÚČET E-SHOP

 1. Na základě registrace kupujícího provedené na webových stránkách prodávajícího, může kupující přistupovat do svého uživatelského účtu. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
 2. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
 3. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

XVII. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Prodávající shromažďuje, zpracovává a uchovává v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění, se souhlasem kupujícího osobní údaje kupujícího, pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy.
 2. Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů - jméno, adresu, telefon, e-mailové spojení a další údaje sloužící především pro usnadnění objednávek zákazníků v budoucnu.
 3. Pokud kupující projeví svůj souhlas, může mu prodávající sdělovat e-mailem obchodní sdělení s novinkami, akčními nabídkami, inzercí a nabízet účast v anketách a průzkumech trhu.
 4. Osobní údaje kupujícího prodávající nepředává třetí straně.
 5. Svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů nebo se zasíláním obchodních sdělení může kupující kdykoliv odvolat, a to tak že zašle e-mailovou zprávu na irimon@irimon.cz nebo tuto skutečnost oznámí prodávajícímu telefonicky.
 6. Údaje, které prodávající o kupujícím uchovává a zpracovává, může kupující kdykoliv změnit, a to po přihlášení do zákaznické sekce "Můj účet“ v položce "Změna osobních údajů“.
 7. Registrační číslo u Úřadu pro ochranu osobních údajů: 00044637

Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

 

XVIII. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

 1. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně Všeobecných obchodních podmínek - MALOOBCHOD).
 2. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupních smluv. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.
 3. Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 2. ledna 2019 a ruší veškerá předchozí ustanovení a zvyklosti.
 4. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění. Upravené podmínky budou včas zveřejněny na stránkách internetového obchodu www.maloobchod.irimon.cz.
 5. Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.

 

V Praze 4. ledna 2023