IRIMON, spol. s r.o., obchodní zastoupení pro ČR

Napište nám

Doplňkové kontaktní údaje | Zobrazit
/

Společně s vyplněným vstupním formulářem nám zašlete výkres zadání, který musí splňovat tyto požadavky:

  • všechny rozměry musí být v uvedeném měřítku
  • plochy určené k závlaze, tzn. trávník, výsadby atd. musí být jasně vyznačeny
  • symbolem Z označte místo připojení závlahové systému
  • symbolem H označte místo pro instalaci hlavní sestavy
  • symbolem J označte místo pro ovládací jednotku
  • symbolem R označte místa pro instalaci rychlospojných ventilů, pokud jsou požadovány
  • důkladně vyznačte všechny překážky, které mohou ovlivnit rozmístění postřikovačů
  • u stromů uveďte popisek s šířkou kmenu a výškovou polohu koruny
  • pokud je pozemek ve svahu, vyznačte výškové kóty a sklon

Dobrým výkresem zadání je výkres sadových úprav. Pokud není k dispozici, je nutné pozemek zaměřit a vynést, nejlépe na milimetrový papír. Výkresy bez měřítka NEZASÍLEJTE ! Pokud výkres posíláte elektronicky, okótujte alespoň jeden rozměr ( nejlépe co největší ).

Projekty AZS jsou standardně hrazeny. Projekční podmínky s cenovou nabídkou za zpracování Vám zašleme v odpovědi na tento formulář. Cena projektu se odvíjí od velikosti pozemku a úrovně návrhu.

Ano

POŽADAVKY NA ZÁVLAHOVÝ SYSTÉM

Automatické zavlažování trávníku
Automatické zavlažování výsadeb mimo trávník
Systém rychlospojných ventilů
Samostatné zavlažování skleníku
Požadavek návrhu internetové ovládací jednotky
(Standardní termín zpracování návrhu AZS se pohybuje v rozmezí 2-4 týdnů.)
Mám zájem o zasílání informací a akčních nabídek na email