IRIMON, spol. s r.o., obchodní zastoupení pro ČR

IRIMON - Zelená firma

 

Naše společnost se připojila k projektu Zelená firma®, jehož cílem je ochrana životního prostředí a eliminace negativního dopadu lidských činností pomocí efektivního zapezpečení zpětného odběru a recyklace odpadů elektrických a elektronických zařízení. Projekt je zaměřen na sběr firemních vysloužilých elektrozařízení a baterií, i od zaměstnanecké veřejnosti. Připojili jsme se tak ke společnosti více než 2200 firem.

Do sběrného boxu umístěného v prostorách skladu tak můžeme odkládat vysloužilá elektrozařízení, baterie, tonery, CD, DVD a to nejen firemní ale i zaměstnanců.

Rozhodli jsme se dál nepřispívat ke globálnímu nárůstu teploty a maximálně omezit ekologickou zátěž zanechanou přírodě. Zapojení se do projektu Zelená firma® je další krok na této naší cestě.

Váš tým

Irimon tým