IRIMON, spol. s r.o., obchodní zastoupení pro ČR

České návodyTisk

Vážení zákazníci, firma IRIMON, spol. s r.o. poskytuje na všechny výrobky, které prodává, návody v souladu s § 9 a § 11 zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele. Návody jsou dodávány vždy společně s výrobkem zakoupeným u společnosti Irimon, spol. s r.o. V ojedinělých případech (ztráta nebo poškození návodu) lze poskytnout zákazníkovi náhradní návod za těchto podmínek - pokud se jedná o návod k zařízení dodanému (instalovanému) instalační firmou, obraťte se s žádostí o náhradní návod nejdříve na tuto firmu. Jde-li o výrobek, který jste si zakoupili sami u společnosti Irimon (nebo firma, která Vám zařízení dodala, již neexistuje), je třeba se pro získání náhradního návodu prokázat věrohodným způsobem (faktura, prodejní doklad, evidenční číslo výrobku), že výrobek pochází od společnosti Irimon. V tomto případě se můžete na nás obrátit na telefonní číslo 281 868 181 nebo 281 862 206, eventuelně prostřednictvím našich internetových stránek.

Další možností je stáhnout si požadovaný návod přímo ze stránek společnosti Irimon. Dostupné návody lze stáhnout v sekci Závlahové systémy - ke stažení, nebo v eshopu po rozkliknutí detailu výrobku v části /Dokumenty ke stažení/.

Upozorňujeme na to, že ke stažení nejsou k dispozici všechny návody! Nejjistější cestou, jak získat požadovaný návod, je kontaktovat zákaznické oddělení firmy Irimon.