IRIMON, spol. s r.o., obchodní zastoupení pro ČR

České návody

Vážení zákazníci,


společnost IRIMON, spol. s r.o. poskytuje na všechny dodávané výrobky návody v souladu s § 9 a § 11 zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele.

S ohledem na naši snahu chovat se ekologicky a současně i nabízet neustále nejširší podporu, aktuální informace a neustále rozšiřovat servis klientům, přešli jsme do režimu elektronických návodů, což se v souladu se všemi zákonnými povinnosti prodejce.

Žádné návody u námi dovážených produktů již v papírově formě nenabízíme, ani je dodatečně hromadně netiskneme k žádným výrobkům. Papírové návody k námi dováženým produktům již nadále nepoužíváme a nepřikládáme je tak automaticky ke všem dodávaným produktům, jako jsme to dělali dříve. Formu  papírových návodů stále více a více omezujeme. Tištěné návody jsou k dispozici pouze u části produktů, kde jejich výrobci či dovozci ještě nepřistoupili k elektronické podobě návodů a nadále nám je poskytují v papírové podobě. To se však již také postupně mění. Snažíme se ve všech případech přecházet na návody elektronické. Má to mnoho výhod a předností.

Toto jsou naše praktické, ekologické i ekonomické důvody, proč preferujeme elektronické návody:

  1. Můžeme pro Vás všechny návody neustále aktualizovat, vylepšovat, doplňovat jejich obsah a přidávat do nich stále nové doplňující informace a doporučení pro montáž a provoz. I dodatečně, se tak můžete seznámit s novou aktuální verzí návodu, přičemž předešlé verze návodů samozřejmě archivujeme a máte je, jako kupující, trvale on-line k dispozici.
  2. Veškeré návody ve formátu PDF jsou našim zákazníkům trvale k dispozici on-line a kdykoliv si je můžete bezplatně stáhnout či prohlédnout.
  3. V případě fyzické ztráty staršího tištěného návodu nebo potřeby více kopií si jej může klient jednoduše vytisknout, třeba i opakovaně, pokud klient preferuje papírovou podobu.
  4. Ze všech racionálních důvodů proč pracovat pouze s elektronickými návody zmiňujeme i rovinu ekologickou, na které si naše společnost, jako držitel certifikátu "IRIMON - zelená firma" velmi zakládáme. Všemi organizačními opatřeními jsme omezili produkci mnoha tun papírových či plastových odpadů, snažíme se minimalizovat vznik jakýchkoliv odpadů. Aktivně přispíváme do systému Ekokom, REMA a mnoha dalších. Navíc provozujeme a našim klientům nabízíme i sběrné místo na elektroodpady, baterie, papír a plasty. Díky našemu zodpovědnému přístupu tak ročně vyprodukujeme o mnoho tun méně odpadů a u všech recyklovatelných odpadů od klientů či dodavatelů navíc dokážeme zajistit jejich druhotné zpracování a využití.
  5. Papírové návody jsou již minulostí. Naopak intenzivně pracujeme na tom, že do budoucna pro Vás budeme mít k dispozici další varianty elektronických návodů ve formě QR kódů, formou videonávodů, listovacích on-line verzí apod., včetně mobilních a responsivních zobrazení.

Odkazy na získání přístupu k elektronickým návodům zasíláme všem zákazníkům automaticky společně s fakturou.
K návodům má přístup jak registrovaný tak i neregistrovaný zákazník.

Pokud si jako náš klient při zadávání objednávky na www.irimon.cz zřídíte elektronickou registraci v E-shopu či E-velkoobchodu, což Vám doporučujeme, má to pro Vás řadu výhod, získáváte tak snadno trvalý přístup do elektronického rozhraní „Můj účet“, kde si pak i kdykoliv v budoucnu může zobrazit všechny své objednávky, faktury a dokumenty.
Samozřejmě jsou zde k dispozici ke všem zakoupeným produktům i všechny potřebné návody, fotografie a příklady použití, které tak má klient vždy k dispozici, pro zobrazení i tisk. Vše na jednom místě, přehledně a online 24 hodin denně.

Neregistrovaní zákazníci jsou o způsobu získání návodů informováni v rámci vyřizování objednávky e-mailem (s příslušnými odkazy)  a také i kdykoliv následně, pokude ztratí či smažou tyto e-maily, si mohou návody k zakoupeným produktům i v budoucnu kdykoliv stáhnout na www.irimon.cz/navody.