IRIMON, spol. s r.o., obchodní zastoupení pro ČR

Naše hodnoty

Spokojený uživatel
Naše produkty, služby, servis a stejně tak naši obchodní partneři /realizační firmy/, musí spoluvytvářet jeden fungující celek, na jehož konci je vždy spokojený klient. Hledání cest, vedoucích k pocitům dobře vynaložené vratné investice u konečného spotřebitele, to je smysl a cíl naší práce. Bez spokojených koncových uživatelů našich systémů, bychom v naší práci nenalézali ani uspokojení, ani profit. Spokojený uživatel je pro nás motorem a zdrojem obrovské energie pro naši další práci. Také je i současně závazkem do budoucna.

Spokojený obchodní partner – realizační firma
Důkladným poznáváním potřeb nejen konečných uživatelů, ale stejně tak i našich přímých obchodních partnerů, převážně z řad realizačních firem, se snažíme dosáhnout potřebné spojitosti a vazby mezi uživateli, realizačními firmami a námi.

Dlouhodobá spolupráce
Máme zájem o dlouhodobé obchodní partnerství, které přináší všestranné výhody jak konečným uživatelům, spolupracujícím instalačním firmám, tak i nám. Naši partneři musí od nás odcházet vždy s dobrým pocitem, nejenže udělali dobrý obchod, ale i s vědomím, že se opět rádi vrátí. Aby příště udělali další a další ještě lepší nové obchody, ze kterých budou mít sami dostatečný profit i uspokojení.

Etické jednání a důvěra
Plnění slibů a závazků je pro nás důležitou samozřejmostí. Všem našim dodavatelům platíme za služby či dodávky zboží zásadně včas, ve sjednaných termínech a za sjednaných podmínek. Dodržujeme dohody a sliby. Také i díky tomu nám naši dodavatelé plně důvěřují. Stejně tak i my poskytujeme naše služby pouze společnostem a zákazníkům, kteří uznávají stejné hodnoty, jako my.

Kvalita poskytovaných služeb
Profesionální a individuální přístup, odpovědnost a důslednost ve snaze o trvalé zvyšovaní kvality našich služeb, to je důležitá přidaná hodnota k námi dodávanému zboží. Bez kvalitního servisu, technické podpory a dobře fungující logistiky by naše práce neměla patřičný efekt.

Kvalita našich produktů
Díky naší předešlé mnohaleté vlastní instalační činnosti a současné úzké vazbě na naše partnerské realizační firmy přesně víme, jaké komponenty s jakými vlastnostmi, kvalitou a parametry chceme nabízet a nabízíme. Komponenty nevybíráme a nenakupujeme u našich dodavatelů podle výše marže, ale především podle míry užitných vlastností k ceně, která musí být vždy odpovídající.

Lidé a motivace
U lidí naše hodnoty začínají i končí. Aby na konci našeho počínání byl usměvavý, spokojený a ke spolupráci motivovaný zákazník, na začátku musí být stejně tak motivovaný technik, obchodník, pracovník expedice či projektant. I proto jsou všichni pracovníci naší firmy odměňováni také v závislosti na výsledcích firmy, aby cílem snažení nás všech bylo co nejvíce spokojených klientů a týmový způsob práce byl ceněn více, než osobní prospěch jednotlivce.