IRIMON, spol. s r.o., obchodní zastoupení pro ČR

Naše vize a cíle

Naší práci nevnímáme jen jako zdroj obživy, ale hledáme v ní hlubší smysl. Smysluplná práce je pro nás zdrojem nových poznání, inspirací, zkušeností a radosti z dosažených výsledků či z realizace zajímavých nevšedních projektů. Dosahované výsledky nám potom umožňují překonávat i případné nesnáze, které občas potkají každého, kdo chce být o krok před ostatními.

Nechceme být jen jedni z mnoha. Naším dlouhodobým cílem je být i nadále vnímáni jako přední a hlavně spolehlivý dodavatel kvalitních moderních a technologicky vyspělých závlahových systémů a zahradního osvětlení s velmi vysokou užitnou hodnotou. Nebylo snadné vyšplhat po pomyslné stupnici až na samý vrchol. Daleko těžší ale může být uhájit si toto postavení. Máme se ale o co opřít.

Jsme pyšni na to, že cestu k úspěšnému rozvoji firmy jsme si léta vyšlapávali sami od úplných základů, prošli si celou vývojovou etapou od počátku až do konce a svou kariéru nezaložili na pouhém parazitováním na cizích znalostech a na kopírování nápadů druhých, jak je dnes často módní.

Baví nás hledat nová řešení, nové nápady, inovace, baví nás jít svou vlastní cestou. Baví nás udávat tón a nikoliv přebírat řešení a postupy jiných. Baví nás dělit se o naše zkušenosti s našimi partnery, instalačními firmami, bez jejichž kvalitní práce by se naše firma nestala jedním z největších dodavatelů na trhu a uznávaným specialistou v oblasti profesionálních automatických závlahových systémů. Největší poděkování ale patří Vám, našim koncovým zákazníkům, uživatelům námi dodávaných závlahových systémů, za Vaši důvěru v naše řešení.