IRIMON, spol. s r.o., obchodní zastoupení pro ČR

Zákaznická zóna pro pravidelné velkoobchodní zákazníky a dealery

Vypracování návrhu pro instalační firmy

Všem spolupracujícím instalačním firmám nabízíme podporu a spolupráci při tvorbě návrhů a projektů automatických závlahových systémů.

U menších systémů – zahrady rodinných domů - nabízíme zhotovení kompletních návrhů AZS.
U větších systémů – parky, veřejné a sportovní plochy - nabízíme zpracování úvodní studie, podkladu pro stavební povolení či jednostupňové prováděcí dokumentace.

Náš tým projektantů používá k vytváření návrhů a projektů grafický program AutoCad LT. Hotové návrhy AZS zahrad rodinných domů posíláme zákazníkům nejčastěji elektronicky ve formátu pdf, na přání můžeme návrh zaslat i přímo ve formátu dwg (AutoCad) či předat celý grafický návrh v tištěné podobě.
Projektovou dokumentaci AZS větších systémů určenou k dalšímu zpracování či jako subdodávku pro stavebního investora nejčastěji předáváme ve formátu dwg.
Součástí každého návrhu je výpis použitého materiálu s ceníkovými cenami. Tento výpis materiálu slouží jako podklad pro instalační firmu k tvorbě cenové nabídky.

Veškeré podrobné informace k cenám návrhů a projektů naleznete v Projekčních pravidlech Irimon, která firmy dostávají každoročně na technických školeních. Pokud chcete vědět více informací, kontaktujte nás.
Firmy, které s námi dlouhodoběji spolupracují, získávají na začátku každého roku kredity (bonusy za nákupy). Počet kreditů se dále navyšuje dle obratu firmy. Tyto kredity může firma vyměnit za návrhy AZS. Pokud jako náš zákazník budete mít dostatečné množství kreditů, budou vám návrhy zpracovávány zdarma. Množství možných získaných kreditů pro instalační firmu se řídí podle projekčních pravidel stejně tak jako kreditová hodnota jednotlivých druhů návrhů či projektů.

Novým instalačním firmám je návrh zpracováván za poplatek formou kauce. Tato kauce je při nákupu materiálu v minimální hodnotě 75 % z ceny konkrétního závlahového systému nejpozději do jednoho roku částečně vrácena v podobě slevy na zakoupený materiál. Dalé nabízíme pro zájemce možnost přednostního návrhu s dodávkou do 1 týdne. Podrobnosti o těchto nabídkách je možné získat po kontaktování projekčního oddělení - jakubhanzik@irimon.cz.

Návrh si můžete objednat osobně, e-mailem nebo pomocí projekčního formuláře. Všechny údaje uvedené ve formuláři jsou nezbytné pro správný návrh závlahového systému, proto dbejte na správnost a komplexnost všech požadovaných údajů.

Pokud si nebudete s čímkoli vědět rady, kontaktujte naše projekční oddělení.

Rozdělení návrhů AZS pro zahrady rodinných domů:

Zjednodušený návrh – podklad pro vytvoření cenové nabídky - obsahuje grafické výstupy: výkres s uvedenými potřebnými parametry zdroje vody (tlak a průtok), schémata detailů připojení, průvodní zprávu a hrubý odhad ceny materiálu. Celková cena v hrubém odhadu se od podrobné kalkulace cen materiálu nikdy výrazně neliší.

Podrobný návrh – podklad pro realizaci AZS - obsahuje více grafických výstupů a to: podrobnější výkresy s uvedenými potřebnými parametry zdroje vody (tlak a průtok), schémata detailů připojení, průvodní zprávu a podrobnou kalkulaci cen materiálu, který je potřeba pro realizaci AZS.

/clanky/projekce/Veřejné plochy_výseče